دوره مشاور شو 3 (سطح دو)

1,500,000 تومان
8فروش
1,500,000 تومان

معرفی اجمالی دوره

همایش نقشه راه

چگونه،با چه برنامه ای، در هر یک از فصول درس بخوانم

چالش های هر یک از فصول

زمان های جمع بندی پیش رو، چگونگی جمع بندی

 همایش مسیر موفقیت(نقشه راه تخصصی تابستان)

برنامه کلی در تابستان چیست

اشنایی با منابع، ازمون ها

پاسخ به چقدر مطالعه؟

چقدر تست؟

هر کتاب چند ساعت؟

 همایش روش تست زنی(1)

اهداف تست زنی

تست زنی اموزشی،سنجشی

عملیاتی کردن نحوه تست زنی

 همایش روش تست زنی(2)

تست زنی مبحثی، ازمون مدار

عملیاتی کردن نحوه تست زنی پیشرفته

استغاده از روش های تست زنی جمع بندی

 همایش روش مطالعه

روش مطالعه PQ5R و کاربرد در عمل

روش مطالعه دروس توصیفی

روش مطالعه دروس استفهامی

روش مطالعه دروس کاربردی تحلیلی

 همایش خلاصه نویسی

ضرورت و چرایی خلاصه نویسی

پیاده سازی میدانی شیوه صحیح خلاصه نویسی

خلاصه نویسی،حاشیه نویسی

همایش مرور

انواع مکانیسم مرور

 مرور مبتنی اساس نظریه لاینتر و ابینگهاوس

پیاده سازی مرور برای دروس مختلف : باکس ثابت، تست مبحثی و ..

همایش ازمون هوشمند

چرایی و اهمیت ازمون

نحوه خواندن دقیق برنامه راهبردی

پیش بینی و تحلیل ازمون

استراتژی ازمون و زمان های نقصانی

 همایش شکست در ازمون

طبقه بندی خطاهای ازمون

اشفتگی ذهنی

کمبود معلومات و مشکلات اموزشی

بی دقتی و عد م استزاتژی ازمون

فراموشی -کمبود وقت

همایش استراتژی دی ماه

چالش های مطالعه در دی ماه

تشریحی یا تستی

پیاده سازی روش های تست زنی و مرور در دی ماه

پیاده سازی عملی برنامه ریزی در دی ماه

همایش چرخه شکست

بررسی کلان چرخه ها در کنکور

سنجش علت شکست مبتنی بر الگوریتم سنجش

برنامه ریزی در جهت حل

همایش استراتژی فرورودین

مدل برنامه ریزی برای انواع دانش اموزان

اهمیت دروس عمومی و تعیین و پیاده سازی تخصصی ان در برنامه ریزی

بررسی چالش های دانش اموزان در عید

همایش جمع بندی در دو ماه اخر

انواع روش های جمع بندی برای دانش اموزان مختلف

پیاده سازی عملی روش سه روز یکبار

بررسی منابع مناسب جمع بندی نکته و تست، کتب جمع بندی و ..

همایش گام نهایی

تعیین استراتژی نهایی سه هفته پایانی

تفکیک جمع بندی دروس توصیفی و تحلیلی-کاربردی

امادگی یرای کنکور

فایل های مرتبط با جمع بندی دروس

همایش های روش مطالعه تک تک دروس

14 ساعت

ویژگی های دوره حرفه ای

بلافاصله عضو گروه واتس اپی میشوید و پشتبانی دائمی توسط اقای پژمان در دوره اتفاق می افتد

یک جلسه کلاس انلاین

هر ماه یک جلسه انلاین تا یک سال

دریافت گواهینامه دوره

دریافت گواهینامه دوره فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه اول

ویدئو جلسه اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور پیش از آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل پیش از آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فرم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور حین آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل حین آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور پس از آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل پس از آزمون فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فرم تحلیل فایل فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم

ویدئو جلسه دوم کد یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویدئو جلسه دوم کد دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور شروع تابستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل شروع تابستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور جمع بندی تابستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جمع بندی تابستان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم

ویدئو جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور دی ماه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل دی ماه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور شروع دوباره بهمن فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل شروع دوباره بهمن فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم

ویدئو جلسه چهارم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور عید نوروز فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل عید نوروز فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور برنامه پیشنهادی عید فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل برنامه پیشنهادی عید فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور جمع بندی نهایی اردیبهشت فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جمع بندی نهایی اردیبهشت فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم

ویدئو جلسه پنجم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور جمع بندی نهایی سه هفته اخر فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جمع بندی نهایی سه هفته آخر فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور تحلیل ازمون نسخه تک همایشی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل تحلیل ازمون نسخه تک همایشی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور همایش چرا در ازمون نتیجه نمیگیرم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل همایش چرا در آزمون نتیجه نمیگیریم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور مرور حرفه ای فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل مرور حرفه ای فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور همایش والدین فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل همایش والدین فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم

ویدئو جلسه ششم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور خلاصه نویسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل خلاصه نویسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه جامعه شناسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه ریاضی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه فیزیک فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل روش مطالعه فیزیک فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل روش مطالعه شیمی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه ادبیات فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل روش مطالعه ادبیات فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه اقتصاد فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل روش مطالعه اقتصاد فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه دینی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه زبان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور روش مطالعه عربی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی دینی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی زیست فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی ادبیات فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی عربی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی فیزیک فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی زبان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم

ویدئو جلسه هفتم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هشتم

ویدئو جلسه هشتم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره مشاور شو 3 (سطح دو)”