دوره مشاور شو 3 (سطح یک)

قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
184فروش
قیمت اصلی 1,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

ناموجود

معرفی اجمالی دوره

اصول اولیه

1- الگوریتم تشخیص و سنجش مشکلات آموزشی دانش اموز و روش های برنامه ریزی برای حل آن

2-اصول مصاحبه اولیه جهت تعیین خط پایه آموزشی

3_ بررسی عوامل نوثر بر موفقیت دانش اموز

4_بررسی نقش مشاوره در راهبری آموزشی دانش اموز

5_ نگاه به اصول اولیه انتخاب رشته نهم به دهم و ورودی دانشگاه

برنامه ریزی

1_انجام مصاحبه اولیه جهت ایجاد خط پایه درسی مختص برنامه ریزی

2_ شیوه های برنامه ریزی

3- ایجاد و تنظیم باکس های خاص در برنامه هر دانش انوز(ثابت،آزمون مبحثی،نان شب)

4_اسیب شناسی عدم اجرا برنامه ریزی

5_ اصلاح برنامه ریزی با روشPDCA

6_ برنامه ریزی مختص هر دانش اموز با روش SWOT

تست زنی

1_انواع روش های تست زنی(اموزشی،سنجشی،مبحثی،آزمون مدار)

2_بررسی انواع روش های تست زنی با توجه به بازه های مختلف کنکور

3_استفاده از انواع روش های تست زنی در جمع بندی ها

4_فرایند اصولی حل تست ها ور مدیریت آزمون

5_نحوه مدیریت آزمون و ایجاد استراتژی فردی دانش اموز

آزمون

بررسی جامع اعمال قبل از ازمون

بررسی جامع اعمال حین ازمون

بررسی جامع اعمال بعد از ازمون

جمع بندی

1 شناخت انواع روش های جمع بندی کلی و مختص هر کتاب

2جمع بندی متناسب با نقشه راه هر دانش اموز

3ابزارهای جمع بندی

4ایجاد نقشه راه هر درس

5- بررسی ابزار ها ،منابع ،مجموعه های آموزشی آنلاین، آزمون ها حضوری و آنلاین

انتخاب رشته

تشریح دوره های مختلف تحصیلی و رشته های و دانشگاه های مطرح

تشریح کارنامه کنکور و بررسی دفترچه های کنکور

تفاوت انتخاب رشته در کنکور سراسری و دانشگاه فرهنگیان

عوامل موثر در توزیع ظرفیت ها( انواع سهمیه ها )

نگاه به ازمون های مود نیاز

استفاده از سایت ها و نرم افزار ها در انتخاب رشته

تمرین عملی

مباحث روانشناختی

اهمال کاری و مداخله در آن

نقصان انگیزش

افت تحصیلی

مشاور شغلی

دکتر مجتبی حقانی

بررسی نظریه های شغلی

بررسی عوامل موثر بر انتخاب شغل ها

نقش خانواده

ایجاد ژنوم شغلی خانواده

بررسی رشته ای دانشگاهی

کتابچه هاب مرتبط

دریافت گواهینامه دوره

دریافت گواهینامه دوره فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
ارزیابی

شامل سه جلسه و یک فایل

قسمت یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جزوه کلاسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
تست زنی و آزمون

شامل چهار جلسه

تست زنی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آزمون (پیش آزمون،حین آزمون، بعد از آزمون) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کارنامه خوانی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
برنامه ریزی

شامل سه جلسه

قسمت یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قسمت دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جمع بندی ، مرور و خلاصه نویسی

شامل سه جلسه

مرور و خلاصه نویسی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
انتخاب رشته

شامل یک جلسه

ویدئو جلسه انتخاب رشته ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
مشاوره شغلی در انتخاب رشته

شامل چهار جلسه و پنج فایل

جلسه یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهار ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاور جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب جامع آشنایی با رشته ها فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آشنایی با رشته های علوم انسانی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب آشنایی با رشته های تجربی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب جامع آشنایی با رشته های ریاضی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
اهمال کاری

شامل یک جلسه و یک فایل

اهمال کاری ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
افت تحصیلی

شامل یک جلسه

ویدئو جلسه ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
تغییرات 1402 زیر ذره بین

شامل سه جلسه و یک فایل

کنکور دی ماه و استراتژی های آن قسمت یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کنکور دی ماه و استراتژی های آن قسمت دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تحلیل و بررسی متن تغییرات و ایجاد راهکارها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جلسه تغییرات فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
انتخاب رشته فرهنگیان

شامل یک جلسه و یک فایل

انتخاب رشته فرهنگیان ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

فایل جلسه انتخاب رشته فرهنگیان فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
انگیزش تحصیلی

شامل یک جلسه

انگیزش تحصیلی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
تجربه ورزی و شروع کسب و کار

شامل یک جلسه

جلسه یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.