دوره جامع تربیت مشاور تحصیلی

2,000,000 تومان
47فروش
2,000,000 تومان

شما می‌توانید متخصص کنکور فرهنگیان شوید و با توجه به بکر بودن این بازار و نبود اطلاعات لازم در جامعه به درآمد بالایی برسید

پشتیبانی از این دوره تا روز برگزاری کنکور فرهنگیان است و هر اطلاعات جدیدی که بدست آید دراختیار شرکت کنندگان این دوره قرار داده می شود

مدرسان دوره:
آقای دکتر علیرضا پژمان
دکترای روانشناسی بالینی
خانم مرضیه زارعی
ارشد روانشناسی تربیتی
و مدیر تیم مشاوره فرهنگیانی شو
محمد ایمان مظلومی
ارشد روانشناسی تربیتی
موسس تیم مشاوره فرهنگیانی شو

محتوا دوره:

محتوای دوره به صورت ترکیب جلسات آفلاین و آنلاین(جلسات آنلاین ضبط می شود)

سرفصل های دوره:

دوره در سه بخش انجام میشود:
کنکور اختصاصی فرهنگیان
صفر تا صد استادی در مصاحبه فرهنگیان
برنامه ریزی پیشرفته درسی

کنکور فرهنگیان:
فاز های مطالعاتی
برنامه ریزی درسی
جمع بندی تخصصی

مصاحبه فرهنگیان:
بررسی دقیق نحوه نمره گذاری در کانون ارزیابی فرهنگیان
بررسی نحوه مصاحبه شایستگی محور به عنوان شاکله مصاحبه فردی
بررسی دقیق و چند بعدی مدل شایستگی معلمی
بررسی نحوه پاسخگویی و نماینگر های خاص مصاحبه
بررسی انواع ایتم های مصاحبه: بحث گروهی، آزمون اینترنتی و بازی سازی و کاغذ دیواری
بررسی بانک سوالات مصاحبه

برنامه ریزی پیشرفته :
اصول اولیه برنامه ریزی
نحوه ایجاد تعادل مطالعاتی بین دروس(کنکور نهایی)
تنوع و ترتیب مطالعاتی
تنظیک ساعات مطالعاتی/ واحد های جبرانی/ درس روز در برنامه
بررسی انواع کاربرگ های برنامه ریزی
کاربرگ زمان در دسترس، حجم مطالعاتی و محتوا مطالعاتی

 

با اعطای مدرک معتبر با مهر نظام روانشناسی از دفتر مشاوره که این مدرک را میتوانید جهت کاریابی و شروع فعالیت خود و رتبه بندی معلمان استفاده کنید

دوره تربیت مشاور 2

ارزیابی: قسمت یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارزیابی: قسمت دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارزیابی: پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارزیابی: جزوه کلاسی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تست زنی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آزمون ( پیش ازمون، حین ازمون، بعد از ازمون) ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کارنامه خوانی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

برنامه ریزی: قسمت اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

برنامه ریزی: قسمت دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

برنامه ریزی: پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مرور و خلاصه نویسی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مرور و خلاصه نویسی: پرسش و پاسخ ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جمع بندی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انتخاب رشته ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مشاوره شغلی در انتخاب رشته: قسمت اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مشاوره شغلی در انتخاب رشته: قسمت دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مشاوره شغلی در انتخاب رشته: قسمت سوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مشاوره شغلی در انتخاب رشته: قسمت چهارم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مشاوره شغلی در انتخاب رشته: پاور جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب جامع آشنایی با رشته ها فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آشنایی با رشته های علوم انسانی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب آشنایی با رشته های تجربی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کتاب جامع آشنایی با رشته های ریاضی فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهمال کاری ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهمال کاری: فایل جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

افت تحصیلی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییرات 1402: کنکور دی ماه و استراتژی های آن قسمت یک ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییرات 1402: کنکور دی ماه و استراتژی های آن قسمت دو ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییرات 1402: تحلیل و بررسی متن تغییرات و ایجاد راهکارها ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تغییرات 1402: فایل جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انتخاب رشته فرهنگیان ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انتخاب رشته فرهنگیان: فایل جلسه فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انگیزش تحصیلی ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تجربه ورزی و شروع کسب و کار ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
دوره تربیت مشاور کنکور اختصاصی فرهنگیان

جلسه اول ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه دوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه سوم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

جلسه چهارم ویدئو

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.